Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Vítkov / REFERENT/-KA FINANČNÍHO ODBORU (MAJETEK, PO)

REFERENT/-KA FINANČNÍHO ODBORU (MAJETEK, PO)

Město Vítkov nabízí volné pracovní místo na pozici REFERENT/-KA FINANČNÍHO ODBORU (MAJETEK, PO). Práce na plný úvazek s pružnou pracovní dobou. Pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2023 za od 19 730 do 28 920 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je ÚSO s maturitou (bez vyučení). Místem pracoviště je Město Vítkov, okres Opava. Nástup možný od 1.1.2021. Další informace Vám poskytne Ing. Šárka Petrtýlová, tel.: 556 312 203.

Zaměstnavatel: Město Vítkov
Místo výkonu práce: Vítkov
Platové ohodnocení: 19 730 – 28 920 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: 1.1.2021 – 31.12.2023
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

*KO: Ing. Šárka Petrtýlová, tel.: 556 312 203 nebo Bc. Jana Chorobinská, tel.: 556 312 270.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT FINANČNÍHO ODBORU NA DOBU URČITOU (majetek, PO) - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Uzávěrka přihlášek: do 23. 10. 2020 do 10:00 hodin; přihlášky doručené po tomto termínu a stanovené hodině nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Druh a charakteristika práce:
- vedení centrální evidence majetku města,
- zpracování agendy týkající se nakládání s majetkem města,
- zajištění inventarizace majetku města,
- zajištění a předkládání návrhů na pojištění majetku města a příspěvkových organizací,
- kontrola zpráv o hospodaření příspěvkových organizací a vyjádření se k uzavření hospodaření za příslušný rok,
- vyjádření k návrhům rozpočtu a rozpočtových opatření příspěvkových organizací,
- příprava rozborů hospodaření s finančními prostředky i se svěřeným majetkem příspěvkové organizace,
- odsouhlasení stavu svěřeného majetku příspěvkové organizace se stavem evidence majetku na podrozvahových účtech města,
- metodická činnost pro příspěvkové organizace v oblasti evidence a inventarizace majetku,
- vyhotovování a předkládání veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace zřízené městem do orgánů města, provádění veřejnosprávní kontroly.
Zařazení: neúředník.
Místo výkonu práce: Městský úřad Vítkov.
Předpokládaný nástup: od 1. ledna 2021.
Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.
Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
- uživatelská znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny B,
- výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě
- orientační znalost zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řad, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- výhodou znalost účetního programu Ginis
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- telefonní kontakt a e-mail
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle délky praxe (19730 - 28920, - Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Další informace k nabízenému volnému pracovnímu místu naleznete na https://www.vitkov.info/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/vyberove-rizeni-referent-financniho-odboru-nadobu-urcitou-2499cs.html

První kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Petrtýlová
Telefon: 556 312 203

Referenční číslo ÚP: 19846720794
Poslední aktualizace: 8.10.2020

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 23.10.2020.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů